לבנים ושוב

לבנים ושוב

קוביות דשא ובלוקים משתלבים

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

לבנים משופעים

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

לרסן את אבן

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

לבנים מרצפות

111
222
333
444

לַחסוֹם

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8